ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo

  HR Manager/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage
  เชียงราย
  • บริหารจัดการงานในภาพรวมของ HR
  • Regulations , Employee Relation , Training
  • ประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับหัวหน้างาน