• สรรหาบุคลากร จัดทำบันทึกเวลาการทำงาน
  • ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน
  • หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ทรัพยากรบุคคล,การจัดการ
  • มีประสบการณ์การด้านงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล