ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s banner
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • การศึกษา: ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์: ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย2ปี
  • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน