• จบปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ Ms Office พื้นฐานได้
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีน้ำใจ ทัศนคติที่ดี

11-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • อดทนต่อแรงกดดันได้ดี

11-Dec-18

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

10-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Human Resources
 • 5 years of progressive leadership experience
 • General knowledge of employment laws and practices

06-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่