• ปริญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้เรื่อง KPI Competency

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย8ปี
 • มีความรู้ในกฎหมายแรงงานและประกันสังคมเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้

21-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • จัดทำและนำเสนอแผนการฝึกอบรม
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในภายนอก

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ปี

20-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล