ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน

  Assistant General Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

  Pacific Fish Processing Co., Ltd./บริษัท แปชิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
  สงขลา
  • ประสบการณ์ในการบริหารงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในระดับผู้จัดการอาวุโส หรือบริหารโรงงาน
  • สามารถวางแผนการใช้ งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)