• ป.ตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงาน
  • จัดทำระบบการฝึกอบรมให้สอดคล้องตามกฏหมาย

07-Dec-18

 

Applied
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

06-Dec-18

 

Applied
  • Degree in occupational health and safety
  • Proficient in presentation
  • Good command in English

04-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่