ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ลาดหลุมแก้วTHB 35K - 69,999 /เดือน
  • วางกลยุทธ์งานด้านพัฒนาบุคลากร
  • บริหารจัดการงานด้านพัฒนาบุคลากรตามแผนกลยุทธ์องค์กร
  • ให้ความรู้/คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในดี