• Learning & Development
  • Training & Development
  • Rojana Plant & Patumthani Plant

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Sales partner, support sales/agent
  • Analyzing and strategic plan
  • Willing to travel to the area assigned

23-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย - หญิง
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล