ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo

  | Packaging Specialist - Ratchaburi | /10082/

  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
  ราชบุรี
  • มีประสบการณ์งานด้าน Packaging 3 ปี ขึ้นไป
  • ศึกษาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านบรรจุภัณฑ์
  • ออกแบบการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ แก่หน่วยงานต่างๆ