• ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
  • พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปี

11-Dec-18

 

Applied
  • Sales partner, support sales/agent
  • Analyzing and strategic plan
  • Willing to travel to the area assigned

10-Dec-18

 

Applied
  • Bachelor's degree or higher in Human Resources
  • 5 years of progressive leadership experience
  • General knowledge of employment laws and practices

06-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่