• Proven working experience as a training manager
  • Track record in designing and executing
  • Familiarity with traditional and modern training

16-Mar-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานบุคคลมากกว่า 1 ปี
  • ขับรถยนต์ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล