• มีใบประกาศนียบัตรทางด้านการนวดไทย หรือที่ผ่านการรั
  • เพศหญิง
  • คนพิการ ทางการเคลื่อนไหว

17-Aug-17

 

Applied
  • จบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หรือ แพทย์แผนไทย
  • สามารถวางแผนงานการฝึกอบรม และ จัดการฝึกอบรม
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี

16-Aug-17

 

Applied
  • Passion for training and service
  • Good communication skills
  • A good team player and willing to support others

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล