• ปริญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้เรื่อง KPI Competency

17-Nov-17

 

Applied
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • การศึกษาปริญญาตรี
 • ภูมิลำเนา ทุกจังหวัด ภาคใต้

17-Nov-17

 

Applied
 • สามารถวางแผนงานในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมนันทนาการ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล อย่างน้อย 5 ปี

16-Nov-17

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ / นิติศาสตร์
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคล

16-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • จัดทำและนำเสนอแผนการฝึกอบรม
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในภายนอก

16-Nov-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย8ปี
 • มีความรู้ในกฎหมายแรงงานและประกันสังคมเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้

14-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์, นิติศาสตร์
 • อายุไม่ต่ำกว่า 32 ปี
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 7 ปี

14-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ปี

13-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล