• สามารถวางแผนงานในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมนันทนาการ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล อย่างน้อย 5 ปี

16-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย8ปี
 • มีความรู้ในกฎหมายแรงงานและประกันสังคมเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้

15-Jan-18

 

Applied
 • Proven working experience as a training manager
 • Track record in designing and executing
 • Familiarity with traditional and modern training

12-Jan-18

 

Applied
 • Strong HR leadership
 • Bachelor or Higher degree in Business Management
 • More than 15 years HR management experience

12-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ / นิติศาสตร์
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคล

12-Jan-18

 

Applied
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • การศึกษาปริญญาตรี
 • ภูมิลำเนา ทุกจังหวัด ภาคใต้

11-Jan-18

 

Applied
 • ปริญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้เรื่อง KPI Competency

11-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล