• จัดทำข้อมูลประวัติพนักงาน
  • จัดทำสัญญาจ้างงาน ใบประเมินพนักงาน
  • จัดทำและประสานงานการฝึกอบรมของพนักงานประจำสาขา

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่