• ประสบการณ์ฝึกอบรมบุคลากรไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้และการพัฒนาบุคลากรตามหลัก Competency
  • พัฒนาบุคลากรให้เติบโตตามสายวิชาชีพ (Career paths)

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วางแผนการฝึกอบรมพนักงานและทำรายงานสรุปผลการอบรม
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind

18-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่