ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ร่วมจัดทำกิจกรรมการวางแผนงานและแผนงบประมาณในฝ่าย
  • จัดทำแผนผังองค์กรแผนอัตรากำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร
  • (Monthly,Quarterly,Yearly) (Template&Matrix,KPI)
  INTEQC GROUP (INTEQC Swine Farm Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Swine Farm Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ผู้จัดการแผนก/ผู้เชียวชาญด้านการฝึกอบรม
  • ฝึกอบรม
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  Kingfisher Holdings Ltd.'s banner
  Kingfisher Holdings Ltd.'s logo

  Human Resources Development Manager

  Kingfisher Holdings Ltd.
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Bachelor Degree in Political Science and Law
  • Extensive experience in Human Resources
  • Possesses good manner as HR professional way