• วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีทัศนคติเชิงบวก
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานฝ่ายบุคคล

05-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่