ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  JAC Recruitment Thailand's Bænnexr̒ k̄hxng
  JAC Recruitment Thailand's โลโก้ของ

  HR Staff - HR Supervisor

  JAC Recruitment Thailand
  ภาคกลาง
  • Human Resources Management
  • HR & Admin in manufacturer
  • labor law and company regulations to all departmen
  Dole Thailand Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Dole Thailand Ltd.'s โลโก้ของ
  ประจวบคีรีขันธ์
  • HRBP
  • Performance Management
  • Training and Development
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)