ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-21 จาก 21 ตำแหน่งงาน
  Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.'s banner
  Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • Understanding of training process in industry
  • Relevant work experience in HRD is preferred.
  • A bachelor's degree in a related field
  Somboon Advance Technology PCL's banner
  Somboon Advance Technology PCL's logo
  บางพลี
  • At least 2 years in HRD experience
  • Good decision making and problem solving skills
  • Good interpersonal and communication skills
  PA & CA Recruitment Co., Ltd.'s banner
  PA & CA Recruitment Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • Bachelor’s Degree in Human Resources
  • Good command in English
  • Setting for Training new staff coming program
  Perfect Companion Group Co., Ltd.'s banner
  Perfect Companion Group Co., Ltd.'s logo
  บางเสาธงTHB 16K - 24,999 /เดือน
  • ล่ามแปลภาษาเมียนมาร์
  • โบนัส 2 เดือน
  • นำเข้าแรงงาน
  Berli Jucker Foods Limited's banner
  Berli Jucker Foods Limited's logo
  บางเสาธง
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ความรู้ ทักษะการบริหารงานบุคคล และมีความเป็นผู้นำ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี