ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Berli Jucker Foods Limited's banner
  Berli Jucker Foods Limited's logo
  บางเสาธง
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน, ระบบ HRIS ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลทั้งระบ
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  บางเสาธงTHB 30K - 34,999 /เดือน
  • 5 years of experiences in HRM all functions
  • Good command of spoken and written English
  • Service-mind / Self-Initiates/ Good Co-ordination