ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  31-36 จาก 36 ตำแหน่งงาน
  PRTR Recruitment & Outsourcing's Bænnexr̒ k̄hxng
  PRTR Recruitment & Outsourcing's โลโก้ของ

  Head of Human Resources

  PRTR Recruitment & Outsourcing
  กรุงเทพมหานคร
  • 10 Yrs' Experience in HR with Managerial Level
  • Have Experience Managing Regional Location
  • Have Experience Working in MNC Company
  Talent Asia's Bænnexr̒ k̄hxng
  Talent Asia's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 160K /เดือน
  • Manage overall HR Function
  • Develop HR strategy and people under command
  • Drive HR as the business key pilar
  กรุงเทพมหานคร
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการอบรม และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  ANCOR THAILAND's Bænnexr̒ k̄hxng
  ANCOR THAILAND's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 120K /เดือน
  • HR Advisory, Process Improvement
  • Agile/ Design Thinking/ Lead/ DMAIC
  • international boutique advisory firm
  PRTR Recruitment & Outsourcing's Bænnexr̒ k̄hxng
  PRTR Recruitment & Outsourcing's โลโก้ของ

  HR Manager for Logistics Company

  PRTR Recruitment & Outsourcing
  กรุงเทพมหานครTHB 35K - 55K /เดือน
  • HR Generalist
  • Strong Mentality
  • Knowledge in Labour law & ISO9001
  en world Thailand's Bænnexr̒ k̄hxng
  en world Thailand's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • HR & GA
  • Knowledge of Thai Labor Laws
  • English communication
  ก่อนหน้า
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)