ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 113 ตำแหน่งงาน
  Maeruay Snack Food Factory Co., Ltd.'s banner
  Maeruay Snack Food Factory Co., Ltd.'s logo
  Bangkhuntien
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • บริหารงานบุคคลและทางด้านการวางแผนกลยุทธ์
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's banner
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's logo
  Chomthong
  • จัดทำ KPI ประเมินผลพนักงาน
  • ประเมินการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน
  • มีประสบการณ์ในงานบุคคลไม่ต่ำกว่า 7 ปี
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  Bangkor-laemTHB 20K - 44,999 /เดือน
  • ประสานงานและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน
  • สามารถเป็นวิทยากรภายในได้
  • สามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • At least 3-5 years or more experience in HRD or OD
  • Interpersonal & presentation skill is required
  • Good in English both written and spoken
  Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  HR Manager (PSPTTH - Poochao Sa Mhing Prai , Samutprakarn)

  Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.
  Phrapradaeng
  • HR Manager, Manufacturing fields is preferred
  • At least 10 years experiences in HR fields
  • HR Planning and Management, Management experience
  ถัด ไป