• ประสบการณ์ในระบบ ISO9001 / ISO14001
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Strong systematic of HRD.
 • Able to communicate in English.
 • OD Experience would be advantage.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or Master's degree
 • 5-10 years of experience in implementation
 • Good command of English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work Location : Sriracha, Chonburi
 • Bachelor /Master Degree in Business Administration
 • 10 years of experiences in HRM /HRD

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สถานที่ : อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • เจ้าหน้าที่ออฟฟิศ
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 • ธุรการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Training and Development, 5 years experience HRD
 • Japanese automotive industry
 • Good English communication

20-Jun-18

 

Applied
 • Monthly compensation Baht 120,000 - 200,000.-
 • At least 10 years experience in the function
 • Good command of English and computer

20-Jun-18

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/ Female, age 35 years up
 • 10 years’ experience in management / HRM / HRD
 • Bachelor or Master degree in Political Science

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • Minimum 10 years of experience
 • Pleasant personality with service mind

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being a good trainer
 • Career Path & Development, Succession Plan
 • Talent Management, Competency Program

20-Jun-18

 

Applied
 • HRBP, Center of Excellence, Change management
 • Succession Planning, COE, Internal Communication
 • Gap analysis, OD, Organization Development

20-Jun-18

 

Applied
 • Over 5 years in a wide range of human resources
 • Accurate communication
 • Good personality

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resources
 • 5yr. experience in human resources function
 • Good command in English and computer-literate.

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

19-Jun-18

 

Applied
 • Experience of Labour Union
 • At least 7 years in HR area
 • Bachelor's Degree in HR Management

18-Jun-18

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree or higher in Human Resource / Laws
 • HR & GA functions under Thai Labour Law
 • Arranging & reviewing all documentation

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of HR Development tools
 • Having a good interpersonal skill
 • Strong interpersonal communication & presentation

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 33 - 38 years old
 • Bachelor or Master’s degree in Human Resources
 • 8 - 10 years hands-on HRD experience

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Admin,Training & Development / Comp. & Benefit
 • 2-3 years in Training & Benefits Management
 • KPI, training Analysis Skills and reporting

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปวส. / อนุปริญญา ขึ้นไป

15-Jun-18

 

Applied
 • HRD Manager Job - (Automotive)
 • Attractive Salary & Bonus
 • Work location in Chonburi

15-Jun-18

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / Female, age 30 years old
 • Degree or higher in relate the fields.
 • Have experience 8 years in HRD,OD or related fi

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบุคคลไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมระบบเงินเดือน B-plus ได้
 • กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • TPM activities.
 • education and training management system
 • develop training recording and follow up system

14-Jun-18

 

Applied
 • Age 38 - 45 years old
 • Bachelor or Master’s degree in Human Resources
 • 10 years hands-on HRD experience

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age 23 - 25 years old.
 • Bachelor’s degree in any related fields.
 • Experience in Training Management function.

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in HRM, HRD, Business Administration.
 • 0-3 years experience in HR field in multi-national
 • TOEIC score of 550 is required.

13-Jun-18

 

Applied
 • Good skills in PMS (Performance Management System)
 • Strong knowledge & experience in HRD
 • Good in communication skills in english

13-Jun-18

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied