• Learning & Development
  • Training & Development
  • Rojana Plant & Patumthani Plant

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Sales partner, support sales/agent
  • Analyzing and strategic plan
  • Willing to travel to the area assigned

16-Aug-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านงานบุคคลตั้งแต่ขบวนการสรรหาและว่าจ้าง

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล