• บริหารงานด้านทุนมนุษย์ 5ปีขึ้นไป HRM/HROD
 • Employee Satisfaction and Enhancement
 • Key Performance Indicator

49 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in HR Management or related
 • Male or Female age over 35 years old
 • HRD/ HRM/ Labor Law

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Organizing and facilitating employee activities
 • Lead all recruitment process
 • Hr/Training & Recruitment/HRD/Employee relations

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing all Human Resources functions
 • Planning manpower, recruitment and training.
 • Minimum 5 years experiences in HR functions

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recruitment / Training
 • ประสบการณ์ 4-5ปี
 • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ (08.00-17.00น.)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Working day Mon-Fri
 • Male or Female, not over 45 years old
 • 10 years-work experience in HR functions

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน HRD 5 ปีขึ้นไป
 • จบ ป.ตรี -ป.โท ด้าน HR.หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ช/ญ อายุ 28-35 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Administration
 • Strong coaching, teaching and development skills
 • Good command of spoken and written English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Deliver learning roadmap
 • Follow up the feedback and evaluation
 • Implement and operate the Learning System

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Human Resource
 • 3 - 5 years’ experience in HRD
 • HRD

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in HR Management
 • Minimum 8 years hands-on experience in HRM
 • Strong knowledgeable of Thai labor law

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • More than 8 years’ experience in HRD
 • Ability to plan, multi-task and manage time effect

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

E-commerce Product Training

Central Group (Supporting Unit)

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 1 year’s experience of training in e-Comme
 • Able to conduct training sessions to 3P sellers
 • Bachelor in Business management or related field

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Human Resources Department
 • Development and implementation HR program
 • recruitment, training, compensation, management,

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female , Age 30 - 45 years old.
 • Bachelor degree or above in HR Management, Politic
 • At least 8 years work experience

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in HR, Business Administration
 • 7 years of experience in HR strategy
 • Design and develop Learning Journey

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 - 8 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหา มากกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • สรรหา-รับผิดชอบสรรหาบุคลากร

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 5 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถในการเป็นวิทยากร, พิธีกร นำกิจกรรมต่างๆ ได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Organization Development
 • Human Resource Development
 • HROD

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Implement HR strategies, policies
 • Effectively plan and manage budgets
 • manpower planning, rotation, promotion, retirement

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Self-motivated, be willing to work under stress
 • Good command in communication both Thai and Englis
 • can start work immediately

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Previous experience in training/facilitation
 • Strong coaching and consulting skills
 • Good command of English and computer literacy

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • KPI
 • training and staff development programs
 • Engagement

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To support the production of digital training
 • Bachelor degree, preferable from faculty
 • Able to shoot and edit VDO

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-3 years of direct experience in L&D
 • Excellent in MS. Office especially Excel
 • Pleasant, tactful and approachable personality

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's or higher in HRD, HRM , Education
 • 3 years of experience in Training and Development
 • Familiar in manufacturing environment is a plus

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

General Manager (Fashion luxury brand)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Excellent growth potential
 • Exciting leadership role in a growing market
 • Collaborative work environment

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง HR Management
 • บริหารและจัดการระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร
 • 3-5 ปี ในเรื่องเกี่ยวกับ Learning & Development

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to travel upcountry and abroad
 • Proficient in MS Office and digital devices
 • Self-motivated and result-oriented

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

General Manager (Fashion luxury brand)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Excellent growth potential
 • Exciting leadership role in a growing market
 • Collaborative work environment

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior HR

T W S T Co., Ltd.

บางคอแหลม

 • จัดทำแผนการสรรหาและคัดเลือก
 • จัดทำแผนงาน และ คู่มือการปฏิบัติงานภายในฝ่ายพัฒนา
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (Training Road Map)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HRD, Training
 • Age 25 - 30 years old, Bachalor Degree
 • at least 3 years in HRD function

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3+ years of experience as internal HR
 • Have experience or interested in startup culture
 • Have experience in IT or Digital company

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Administration, Marketing
 • Excellent command of business English & Thai
 • Ability to work in a team setting

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Employee relation and business partnership
 • Industrial relation and HRM
 • Talent management

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s degree in HR,OD & other related fields
 • Design, plan budget, implement and review the L&D
 • Good command in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10+ years of HR experience
 • A strong influencer/ A relationship builder
 • Work within a fast paced & high tech company

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Branch training
 • Learning & development
 • sales training

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Building capability
 • Delivers training and Onboarding Program
 • Coach and develop team

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Curriculum Design/Learning & Development Solution
 • Talent Dev./ Career Dev./ Succession Plan
 • Min 7years exp. from Learning & Development

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong communication skills.
 • Good command in Thai and English.
 • Logical thinking, high responsibility.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Director

HU&MAR Consulting (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor Degree in related filed plus a higher
 • At least 10 years working experience
 • Mature, posed, flexible & result oriented

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai,Male or Female,age 25-30 years old
 • 2 years HR's exp. in training & Development
 • Good command in English, Japanese is advantage

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind)
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-8 years experience from banking, Insurance
 • experience in Bancassurance Training Field
 • CFP or related Financial Planner Certificate

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • trainner
 • sale trainner
 • training

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Instructional design experience is also required
 • Must have strong stake holder management
 • Culture and/or change management experience

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ฝึกอบรมและพัฒนา
 • วิทยากรฝึกอบรม
 • มีความรู้ด้าน Competency / KPI / IDP

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล