ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานีTHB 45K - 70K /เดือน
  • ติดตามข้อบังคับของ ตลท. กลต.สม่ำเสมอ
  • มีความรู้หลักกฎหมาย เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน
  • มีความรู้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ, พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
  DERMA HEALTH CO., LTD.'s banner
  DERMA HEALTH CO., LTD.'s logo

  Chief Financial Officer

  DERMA HEALTH CO., LTD.
  ปากเกร็ดTHB 90K - 160K /เดือน
  • สวัสดิการแบบยืดหยุ่น(Flexible Benefit)
  • ทำงานเสาร์เว้นเสาร์
  • มีมนุษย์สัมพันธ์การสื่อสารและการนำเสนอยอดเยี่ยม
  Skin Laboratory Co., Ltd.'s banner
  Skin Laboratory Co., Ltd.'s logo
  ปากเกร็ด
  • Promising career path in fast growing company
  • Competitive salary with benefits
  • CPD is required
  Asia Motor Service Center Co., Ltd.'s logo
  เมืองปทุมธานีTHB 20K - 45K /เดือน
  • มีความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดีและ มีความรับผิดชอบ
  • บริหารจัดการงานได้ดีและทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
  • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในเกณฑ์ดี
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • ประสบการณ์บริหารมากกว่า 15 ปี สายการเงินและบริหาร
  • ผ่านประสบการณ์บริหาร บริษัทมหาชน
  • จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด