ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน

  CEO/MD PET FOOD

  Greatest Pet Care Company Limited/บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ท แคร์
  อยุธยา
   Asia Green Energy Public Company Limited's banner
   Asia Green Energy Public Company Limited's logo
   อยุธยา
   • มีความเป็นผู้นำ และสามารถจูงใจให้พนักงานทำงานได้
   • มีประสบการณ์ในการทำ CSR ชุมชนรอบโรงงาน
   • สามารถรับมือกับแรงกดดันได้ดี