ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 32 ตำแหน่งงาน
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรีในสาขาการบริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในงานธุรกิจฝึกอบรม
  • มีความรู้และทักษะทางด้านการดำเนินธุรกิจ
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านการเงิน
  • บุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ รับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์
  • สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Compliance Operation Section Senior Officer
  • เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกกำกับและดูแลการปฏิบัติการ
  • 56-1 One Report MD&A
  ถัด ไป