ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 38 ตำแหน่งงาน
  Prompt Techno Service Co., Ltd.'s banner
  Prompt Techno Service Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • บริหารโครงการ
  • บริหารงบประมาณต้นทุน
  • อุตสาหกรรมก่อสร้าง
  Prompt Techno Service Co., Ltd.'s banner
  Prompt Techno Service Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • การบริหารงานวิศกวรรมอาคารสูง
  • การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
  • Operation & Maintenance
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรีในสาขาการบริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในงานธุรกิจฝึกอบรม
  • มีความรู้และทักษะทางด้านการดำเนินธุรกิจ
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านการเงิน
  • บุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ รับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์
  • สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี
  Fuzepost Company Limited's banner
  Fuzepost Company Limited's logo
  หลักสี่
  • 4-6 years exp. in logistics, express or eCommerce
  • Age 40 years old and above
  • Superior managerial and diplomacy skills
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo
  ลาดพร้าวTHB 90K - 119,999 /เดือน
  • เข้าใจการตลาด/งานขาย/การจัดการ/LEAN กระบวนการ
  • มีพลังงานบวกในการแก้ไขปัญหา แบบต้องตายก็ไม่ยอมแพ้
  • ชอบความท้าทาย ไม่ชอบอะไรที่อยู่กับที่ มีความ Hyper
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Compliance Operation Section Senior Officer
  • เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกกำกับและดูแลการปฏิบัติการ
  • 56-1 One Report MD&A
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo
  ลาดพร้าวมากกว่า THB 160K /เดือน
  • พาบริษัท IPO ดีลกับสารพัดด่าน ใครขวาง #สู้แค่ตาย
  • มีหัว Business 80: Financial 20
  • บริหารความเสี่ยงทั้งด้าน Fundamental และด้าน Quant
  ถัด ไป