ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 94 ตำแหน่งงาน
  TC RENEWABLE ENERGY CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวาง
  • กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
  • กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท
  • พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน
  Vinarco Services (Thailand) Limited's banner
  Vinarco Services (Thailand) Limited's logo
  คลองเตย
  • Strong understanding of human resources and person
  • Experience in manufacturing area
  • Experience with corporate governance.
  TC RENEWABLE ENERGY CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวาง
  • บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
  • สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • ผลักดันให้องค์กรดำเนินการปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s banner
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo
  พญาไท
  • มีความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานภาครัฐ
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี
  Sodexo Services (Thailand) Ltd.'s banner
  Sodexo Services (Thailand) Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • At least 5-7 years experience in F&B Management
  • Managing food and beverage 4-5 Stars Hotel
  • Preserve excellent levels of internal and external
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • Experience in Chief Executive Officer (CEO) role
  • Expand sales volume for local and CLMV market.
  • Set up Sales Team and Sales strategies.
  Lotus's's banner
  Lotus's's logo
  บึงกุ่ม
  • Lead strategy and execution of retail operation
  • Solid exp in retail operations/process improvement
  • Result-orientated, high leadership and pro-active
  T & B Media Global (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  T & B Media Global (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พระโขนง
  • Direct experience in fund raising, investment & BD
  • Great story teller and Influence
  • Strong organization and people management
  T & B Media Global (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  T & B Media Global (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พระโขนง
  • 10+ years’ experience within Private Equit
  • Financial acumen
  • Strong financial modelling skills
  BITKUB ONLINE CO., LTD.'s banner
  BITKUB ONLINE CO., LTD.'s logo
  คลองเตย
  • 10 years+ Experience in IT Security Management
  • Outstanding communication abilities
  • High level of integrity and confidentiality
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Develop financial and investment strategies
  • Manage and create financial forecasts
  • Analyze business performance
  ถัด ไป