• ผู้จัดการโรงงานปทุมธานี
  • มีความรู้ด้านการบริหารการผลิตอาหาร / เครื่องดื่ม
  • มีประสบการณ์โดยตรงตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

15-Oct-18

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาโท ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 5 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหาร

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่