ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 33 ตำแหน่งงาน
  Siamese Asset Public Company Limited's banner
  Siamese Asset Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ทักษะในการบริหารและนำทีม
  • การตัดสินใจ การแก้ปัญหา
  • ทักษะการเจรจาต่อรอง
  AOU ASIA RECRUITMENT CO., LTD.'s banner
  AOU ASIA RECRUITMENT CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 160K /เดือน
  • Leading Supply chain and Logistics companies
  • Operation, strategy, management
  • Profit and Loss , Great Leadership
  Manpower Group Thailand's banner
  Manpower Group Thailand's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Sustainable Development / ESG Project
  • Head of Corporate Strategy
  • Manufacturing working experienced
  360 Quality Management Co., Ltd.'s banner
  360 Quality Management Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 120K - 159,999 /เดือน
  • Great Compensation Packages and Benefits
  • Top Management Position
  • Extremely important local and regional scope
  TALENTVIS RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  TALENTVIS RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Has 5 years experience in hospital management
  • Leadership and team management.
  • Fluent written and communication skills in English
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Experience in Project Dev in Real Estate Company
  • Manage Projects in Luxury or Mid-High Segment
  • Good English Communication Skills
  P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.'s banner
  P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Attractive Salary and Benefits
  • Hybrid Working Policy
  • Exciting Opportunity to Work w/ Latest Tech Stack
  MRIT's banner
  MRIT's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Strong in Food Court / Food Service Management
  • Over 10 years of Experience in Food business
  • Marketing and Strategic Planning Expertise
  ถัด ไป