• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชีและได้รับ CPA
  • มีประสบการณ์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  • บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงิน

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่