ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  สุราษฎร์ธานี
  • วุฒิปริญญาตประสบการณ์ด้านวิศวกรรม , บริหารจัดการ
  • มีความรู้กระบวนการผลิต ด้านการบริหาร กฎหมาย
  • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง ประสานงานดี