• Bachelor/Master's Degree in related field
  • 10+ years experience in purchasing and planning
  • Fluent in English skills

14-Nov-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 35- 45 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

13-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล