• มีประสบการณ์ด้านบริหารระบบคุณภาพ โรงงานอาหาร
  • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • มีภาวะผู้นำสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

20-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่