ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 89 ตำแหน่งงาน
  TALENTVIS RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  TALENTVIS RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  วัฒนา
  • Experience in the Recruitment industry
  • Experience in managing a sales team preferred
  • Excellent leadership and interpersonal skills
  TC RENEWABLE ENERGY CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวาง
  • กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
  • กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท
  • พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Managing Director for Automobile Dealer
  • a leading for an authorized automobile dealer
  • Good benefits and welfare, Good English, Ladprao
  TC RENEWABLE ENERGY CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวาง
  • บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
  • สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • ผลักดันให้องค์กรดำเนินการปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม
  Vinarco Services (Thailand) Limited's banner
  Vinarco Services (Thailand) Limited's logo
  คลองเตย
  • Strong understanding of human resources and person
  • Experience in manufacturing area
  • Experience with corporate governance.
  T & B Media Global (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  T & B Media Global (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พระโขนง
  • 10+ years’ experience within Private Equit
  • Financial acumen
  • Strong financial modelling skills
  FASHION E-COMMERCE ASIA's banner
  FASHION E-COMMERCE ASIA's logo
  พระโขนงมากกว่า THB 160K /เดือน
  • Operation planning
  • Minimum 2 years experience as COO
  • Global Brand
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • วิเคราะห์และเตรียมข้อมูลการประชุมระหว่างประเทศ
  • ประสานงานโครงการทั้งในและต่างประเทศ
  • วางแผนและบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
  Manpower Group Thailand's banner
  Manpower Group Thailand's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Sustainable Development / ESG Project
  • Head of Corporate Strategy
  • Manufacturing working experienced
  ถัด ไป