ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บริหาร
  • มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้าส่ง - ค้าปลีก
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมและความก้าวหน้าทางอาชีพ
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บริหาร
  • มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้าส่ง - ค้าปลีก
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมและความก้าวหน้าทางอาชีพ
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • Trailer operation management, Fleet management
  • Sub-Contractor Management, Cost, P&L management
  • Leadership Skills, People & Team Management