ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)'s banner
  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)'s logo

  Data Management Director/ผู้อำนวยการสายงานบริหารข้อมูล

  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)
  ลำลูกกา
  • บริหารจัดการข้อมูลและนำมาใช้งาน
  • กำหนดนโยบายและวางแผนวิเคราะห์ข้อมูล
  • กำหนดโครงสร้าง รูปแบบของข้อมูล
  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)'s banner
  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)'s logo

  Accounting and Finance Director/ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)
  ลำลูกกา
  • Accounting and Finance Director
  • ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
  • ตลาดสี่มุมเมือง บริษัทดอนเมืองพัฒนาจำกัด
  Donmuang Pattana Co., Ltd.'s banner
  Donmuang Pattana Co., Ltd.'s logo
  ลำลูกกา
  • Business Development Director
  • ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
  • ตลาดสี่มุมเมือง
  Fortune Parts Industry Public Company Limited's logo
  ลำลูกกา
  • Good command in English
  • 10 years of working experiences
  • Master’s Degree in Accounting, Finance or related
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)