• วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • สามารถประสานงานได้ดี และมีความชัดเจน
  • ผู้จัดการฝ่ายผลิต

06-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่