• 0-5 years working experience for 2G/3G/LTE
  • A broad understanding of a modern day GSM/HSPA/LTE
  • Microsoft Windows, MS Words, MS Excel

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล