ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  กรุงเทพมหานคร
  • สัญชาติไทย, เพศ ชาย/หญิง , อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม
  • Node B, Network Equipment Installation, Commission
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์งาน IP Network and Data Communications
  • ประสบการณ์งาน Configuration or Troubleshooting
  PRTR Recruitment & Outsourcing's Bænnexr̒ k̄hxng
  PRTR Recruitment & Outsourcing's โลโก้ของ

  Assistant Product Engineer (IP)

  PRTR Recruitment & Outsourcing
  กรุงเทพมหานคร
  • 1 Yrs Exp as a Network or Sales Engineer
  • Excellent in TCP/IP Product Skills
  • Good Command of English

  TI MANAGER(TELECOM IMPLEMENTATON PROJECT MANAGER)

  Linkquest Telecom (Thailand) Co., Ltd.
  คลองเตย
  • Should have good in spoken and written English
  • knowledge on Nokia and Ericsson telecom equipment
  • Create and manage own teams and subcontractors
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)