• ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
  • มีความรู้ด้าน Banking Design

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Degree in Engineer(Telecom, Elec, Computer) , IT
  • สามารถปฏิบติงานเป็นกะ และหมุนเวียนวันหยุดได้
  • พิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์

10-Aug-17

 

Applied
  • UNIX-AIX, SUN, Linux
  • UNIX System Engineer
  • UNIX System Administrator

08-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล