ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Carenet International Co., Ltd.'s banner
  Carenet International Co., Ltd.'s logo

  Project Management (Enterprise service)

  Carenet International Co., Ltd.
  กรุงเทพมหานครTHB 20K - 30K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Network engineer ,Telecomunication Engineer
  • Project Management
  • Work Place : ESV Tower
  ZTE (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  ZTE (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  DWDM Technical

  ZTE (Thailand) Co., Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • Telecommunication/Electronics/Electrical engineeri
  • DWDM WASON
  • IP Transport
  AMR Asia Company Limited's banner
  AMR Asia Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • มีความก้่าวหน้า
  • มีความต้องการที่จะเรียนรู้สิงใหม่
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)