• ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • ควบคุมดูการผลิตแต่ละทีมงานผลิต ให้เป็นไปตามแผนงาน
  • ให้คำแนะนำ ตลอดจนฝึกสอนพนักงานให้มีทักษะ

16-Aug-17

 

Applied

Operations Manager (Greenfield Plant Start-Up)

Michael Page

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Exciting role with a leading European manufacturer
  • Dynamic and meritocratic working environment
  • Significant career growth opportunities

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Merchandiser

Yong Sanga Company Limited

เมืองสมุทรปราการ

  • เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล