• วิศวกรรมอุตสาหการ,ผลิตตัด เย็บเครื่องหนัง,รองเท้่า
  • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงาน Garment,กระเป๋า
  • วางแผนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม,ดูแลต้นทุนผลิต/หนัง

08-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่