ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Textile Gallery Co., Ltd.'s banner
  Textile Gallery Co., Ltd.'s logo
  ราชบุรี
  • มีประสบการณ์ในการบริหารโรงงานทอผ้า
  • วางแผนงานและควบคุมแผนการผลิต
  • ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ราชบุรี
  Textile Gallery Co., Ltd.'s banner
  Textile Gallery Co., Ltd.'s logo
  ราชบุรี
  • มีประสบการณ์ดูแลระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน
  • ไฟฟ้ากำลัง เตาพลังงานไอน้ำ ปั๊มลม บ่อบำบัดน้ำเสีย
  • ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ราชบุรี
  Michael Page's banner
  Michael Page's logo
  สระบุรีมากกว่า THB 160K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Leading consumer brand
  • Industry 4.0 driven business
  • Multi-site management