ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
    Suggestions will appear below the field as you type
    1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน

    ช่างเทคนิคทอผ้า

    Nan Yang Knitting Factory Co., Ltd.
    ปริมณฑล-สมุทรสาคร