• มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ และมีความเป็นผู้นำ

17-Jan-18

 

Applied
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Business plus , Payroll ได้ดี
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ และมีความเป็นผู้

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Minimum 3 years’ experience in production control
  • Strong leadership and communication skills
  • Knowledge of Production Control & Planning

10-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล