ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  Laurelton Gems (Thailand) Ltd.'s banner
  Laurelton Gems (Thailand) Ltd.'s logo
  บางรัก
  • CAD and model making in Jewelry experience
  • Rhino software, SubD tool in Rhino, Z-Brush
  • Manufacturing knowledge of jewelry
  PANDORA's banner
  PANDORA's logo
  ประเวศTHB 16K - 29,999 /เดือน
  • Communicate Consumer Quality to Local and Global
  • Improvement of Consumer Quality Satisfaction
  • Closely work with consumer related stakeholder
  Aliel (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ประเวศTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • Career Advancement
  • Positive working environment
  • Attractive remuneration package
  Pranda Jewelry Public Company Limited's banner
  Pranda Jewelry Public Company Limited's logo
  บางนาTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, โลจิสติกส์
  • มีความเข้าใจข้อกำหนด มาตรฐาน ISO9001: 2015 ได้ดี
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดี (พูด อ่าน เขียน)
  Pandora Production Co., Ltd.'s banner
  Pandora Production Co., Ltd.'s logo
  ประเวศ
  • Implement system to production process.
  • Production process improvement or operation
  • Familiar with AX system / ERP system manufacturing
  Jasmin Jewelry Group Co., Ltd.'s banner
  Jasmin Jewelry Group Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์การออกแบบ Fine Jewelry อย่างน้อย 1 ปี
  • วุฒิป.ตรี ขึ้นไป สาขา Jewelry Designer
  • ใช้โปรแกรม Illustrator ได้อย่างดีเยี่ยม