ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Garn Jewelry Co., Ltd.'s banner
  Garn Jewelry Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • 5-8 years working experience
  • Salary 70-90K, 5.5 days working
  • Experience in jewelry inventory control is a PLUS