ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  PANDORA's banner
  PANDORA's logo
  ประเวศ
  • สร้างระบบกลไกผลิตภัณฑ์ใหม่
  • สร้างแผนการพัฒนาทักษะพนักงานรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่
  • ถ่ายโอนความรู้ไปให้ทีมที่ทำการผลิต PM
  PANDORA's banner
  PANDORA's logo
  ประเวศ
  • Oversee creation of samples as required
  • Develop and optimize new DV production process
  • Handover mass production ready process
  PANDORA's banner
  PANDORA's logo
  ประเวศ
  • Finishing Operation process management
  • Drive production performance
  • Ensure resources are allocated sufficiently
  PANDORA's banner
  PANDORA's logo
  ประเวศ
  • Develop sourcing strategy for new products
  • Working closely with contract manufacturers
  • End to end sourcing supplier process
  PANDORA's banner
  PANDORA's logo
  ประเวศ
  • Align with Prototyping
  • Process standards to be used in Pre-production
  • Ensure creation of samples as required for testing
  PANDORA's banner
  PANDORA's logo
  ประเวศ
  • Drive Continuous Improvement
  • Support Strategic Project across the company
  • Coordinate cross functional teams
  PANDORA's banner
  PANDORA's logo
  ประเวศ
  • Implement ERP to Product Lifecycle Manufacturing
  • Ownership of Product Backlog for product teams
  • Prioritizing and maintaining with product features
  PANDORA's banner
  PANDORA's logo
  ประเวศ
  • Ensure supplier adherence to product regulatory
  • Provide technical support as needed
  • Align the inspection plan and capacity (OEM/ODM)
  PANDORA's banner
  PANDORA's logo
  ประเวศ
  • Coordinate with DD for overall progress of cycle
  • Ensuring sample delivery on time
  • Ensuring BOM update, design & costing correctly
  PANDORA's banner
  PANDORA's logo
  ประเวศ
  • Co Innovation/Production/Production excellence
  • Drive innovation and cost saving
  • Prepare required information to PD team