ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  OpenDurian Co., Ltd.'s banner
  OpenDurian Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าวTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • ได้พัฒนาตัวเองจากการทำงานที่ได้เป็น Project Owner
  • ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ จากการทำงานที่มีความท้าทาย
  • ได้แสดงความคิดเห็นเต็มที่และมีการ feedback กันเสมอ
  Like Me Co., Ltd.'s banner
  Like Me Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ประกันกลุ่ม aia, Free online cousre FutureSkill
  • ออฟฟิศอยู่ติด BTS กรุงธนบุรี , result oriented
  • Hybrid working & Flexible working hours
  OpenDurian Co., Ltd.'s banner
  OpenDurian Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าวTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • บริษัทเติบโตเร็วได้ทำโฆษณาที่ส่งผลโดยตรงกับยอดขาย
  • ร่วมวาง media strategy กับการตลาด วัดผลลัพธ์ชัดเจน
  • งานเน้นผลลัพธ์ pressureสูง เหมาะกับคนชอบงานท้าทาย