ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน

  Event Producer

  Idee Studio Co., Ltd.
  บางบัวทอง
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านงาน Event Production อย่างน้อย 3 ปี
  • สวัสดิการ ประกันสังคม
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)